HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00180]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00180
 
Titel : De Zand Tiend. Van Gesticht naar ziekenhuis 1913-1983 (St Laurens Ziekenhus)
Auteur(s) : Hans Jochems
Verschijningsjaar : 1983
Beschrijving : Van Gesticht naar ziekenhuis

Inleiding.
In verband met het 70-jarig bestaan van ons ziekenhuis op 8 okt. a.s. is deze
uitgave van 'De Zand Tiend' speciaal gewijd aan de geschiedenis van 'Het
Laurens'. De kommissie ”70-jarig bestaan St. -Laurens ziekenhuis” verzocht
mij deze taak voor een deel op me te nemen, aan welk verzoek ik graag
tegemoet heb willen komen. Uiteraard heb ik geprobeerd de feiten zo precies
mogelijk weer te geven. Verwacht echter niet dat door mij geschiedenis met
een grote 'G' wordt geschreven; tenslotte ben ik een amateur en word ik
geacht meer verstand te hebben van steeklakens dan van historische
methodiek. Binnen het bestek van deze 'Zand Tiend' bleek het niet doenlijk
om de volledige ontwikkeling met betrekking tot de reeds uit 1953 daterende
plannen voor de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis te schetsen. Hierover
is recentelijk in dit blad regelmatig, zij het in beknopte vorm, geschreven door
o.a. wijlen Drs. J.J.G. van der Put.
Evenzo heb ik nagelaten alle bestuursmutaties te vermelden sinds het
overlijden in 1940 van het laatste bestuurslid, dat vanaf de oprichting in 1910
onafgebroken in het oorspronkelijke bestuur zitting had: dokter E.M.Gommers.
Hoewel ik vaak kompilerend, d.w.z. uit vroegere bronnen samenvoegend, te
werk ben gegaan, heb ik geprobeerd het juiste evenwicht te vinden tussen
gortdroge historische verhandeling en anekdote; het moet tenslotte een voor
ieder leesbaar verhaal blijven. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan
degenen, die mij het materiaal verschaften voor de 'histoire secrète', de
verborgen geschiedenis, en het zout in de 'Laurenspap'.
Het doel van het nu volgende verhaal is: de geschiedenis verbonden aan de
'Stichting St. Laurensgesticht' c.q. 'Stichting Laurensziekenhuis Breda' met
de daaraan ten grondslag liggende waarden te doen kennen en levend te
houden.
In de hoop in deze opzet een beetje te zullen slagen wens ik alle lezers van
deze 'Zand Tiend' veel leesgenoegen, in het bijzonder vele oud-
medewerkers, die voor een belangrijk deel deze 'geschiedenis' hebben
gemaakt. Het zijn juist zij geweest die de wapenspreuk van onze bescherm-
vrouwe Douairière de Grez, geb. Mahie, 'JE FAY MON FYT' = 'lk doe wat mij
te doen staat' oftewel 'Ik doe mijn plicht', in Kristelijke caritas gestalte
hebben gegeven.
Van de gelegenheid gebruik makend wens ik bestuur, direktie en alle
medewerkers van harte proficiat.
H. Jochems, Verpl.
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Uitgever : Sint Laurens Ziekenhuis
Aantal pagina's : 72
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 27 maart 2022