HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00253]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00253
 
Titel : Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Auteur(s) : Dirven, Herman; Kappelhof, Johan; Kappelhof, Ton; Leenders, Karel
Verschijningsjaar : 1974
Beschrijving : Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 10. juni 1974
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

Inhoudsopgave
Pag. 4 Voorwoord
-- 6 De schilder Jan Strube door Herman Dirven
-- 12 Voorbereiding en begeleiding opgravingen kasteel van Gageldonk door Herman Dirven
-- 14 Verslag opgravingen Gageldonk 1973 door Ton Kappelhof
-- 26 De eendekooi in Halle door Herman Dirven
-- 34 De eenden op de Emerput door Johan Kappelhof
-- 37 Een mooi bewaard landbouwgebied in zuid oost Princenhage: Overa door Herman Dirven en Ger van Oosterhout
-- 52 De Haagse Beemden in ruimer verband door Karel Leenders
-- 63 Wie herkent deze foto door de redactie

Voorwoord
Voor U ligt thans het eerste nummer van de vierde jaargang van 'HAGE', of m.a.w. het tiende boekje.
Wij meenden, om dit heuglijk feit te vieren, U een iets ultgebreider nummer te mogen presenteren als gebruikelijk; en zo bij dit eerste mijlpaaltje in het bestaan
van ons tijdschrift, U een klein beetje te fêteren.
De formule van vorig jaar, d.w.z. twee nummers die een meer diverse informatie verschaffen en één boekje geheel gewijd aan één onderwerp, is bijzonder goed overgekomen;
vandaar dat we besloten hebben het derde boekje van deze jaargang (dus no.12) wat zal verschijnen rond Kerstmis, geheel aan de WINDMOLENS van Princenhage te wijden.
Wanneer U in het bezit mocht zijn van tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen van de korenmolen op Effen (Selden Effen) of van de vroegere korenmolen
De Beer op 't Moleneind (nu Groenstraat 99a) zouden wij U, als U ons hiervan op de hoogte wilt stellen, bijzonder erkentelijk zijn.
De werkgroep Haagse Beemden bestaat momenteel uit de volgende
leden:
- Piet Dekkers
- Herman Dirven
- George Dirven
- Karei Leenders
- Jan Lodewijk Jr.
Onze medewerker Andy Brouwer uit Oudenbosch verblijft voor enige maanden in Engeland.
Wij zijn de gemeentebesturen van Prinsenbeek en van Breda ook bijzonder erkentelijk voor de subsidie die wij van hen mochten ontvangen; daardoor Is het mogelijk, zowel
onze onderzoekingen naar het verleden van Princenhage-Prinsenbeek voort te zetten, als deze gegevens te kunnen publiceren zoals in dit nummer met het
opgravingsverslag van Gageldonk.
Vanwege de hoge drukkosten zijn we genoodzaakt van onze voortreffelijke drukker Vorsselmans uit Zundert afscheid te nemen, en 'HAGE' weer bij een offset-drukkerlj te
laten verzorgen. Wij hopen echter, door de hulp van de moderne technieken, dat U hiervan weinig hinder zult ondervinden.
Vanaf deze plaats danken wij de heer Vorsselmans en zijn personeel hartelijk voor prima wijze waarop zij ons tijdschrift twee jaar lang verzorgd hebben.
De eindredactie van 'HAGE,
Herman Dirven en Piet Dekkers.
 
Medium : Tijdschrift
Taal : Nederlands
Uitgever : Drukkerij Perfect Prinsenbeek
Aantal pagina's : 63
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 24 april 2022