HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00254]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00254
 
Titel : Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Auteur(s) :  Dirven, Herman
Verschijningsjaar : 1974
Beschrijving : Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 11. september 1974
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

INHOUDSOPGAVE
HAGE IN DE FRANSE TIJD (1793-1815) DOOR HERMAN DIRVEN
PAG.
5 INLEIDING
11 HOOFDSTUK I:
11 -De laatste jaren van Princenhage in Staats-Brabant.
13 -De eerste inval der Fransen en Bataven: febr. 1793
22 HOOFDSTUK II: HAGE IN DE BATAAFSE REPUBLIEK 1795-1806
24 -Het begin der vernieuwing
25 -De laatst benoemde en eerst verkoze schepenenbank
28 -De vrijheidsboom
30 -De oorlogsschade
32 -De regeling der kerken
34 -De teruggave van de Grote Kerk aan de Katholieken
38 -Taxatie kerk en kerkgoederen
43 -Patriottenorganisatie en sociëteiten
46 -Het onderwijs in de Hage
47 -De moord op Francis Coolen
55 HOOFDSTUK III: HAGE IN HET KONINKRIJK HOLLAND 180G-1809
58-59 -Originele brief van de kerkeraad
60 -Economische toestand in de Hage
63 HOOFDSTUK IV: HAGE IN HET KEIZERRIJK FRANKRIJK 1810-1813
63 -Bezoek van keizer Napoleon
64 -Gevolgen van de inlijving bij Frankrijk
67 -De conscriptie
73 HOOFDSTUK V: DE BEVRIJDING VAN DE HAGE 10-25 DEC. 1813
-Brief van het gemeentebestuur van 's Princenhage 11 juni 1814
78 NOTITIES


Voorwoord
Ook het thans voor U liggend nummer van Hage (no.11) omvat weer één verhaal, n.1. de tijd van de franse revolutie en de gevolgen daarvan in de Hage en het begin van de
nieuwe evolutie, die toen op gang werd gebracht. Het volgende nummer van Hage (no. 12) zal in haar geheel over de rivier De Mark handelen, zodat het Molennummer (no.13)
verschoven wordt naar maart-april 1975.
Ook willen wij nog graag even rechtzetten, dat wij in ons vorig nummer vergeten zijn te vermelden dat de foto's behorende bij het opgravingsverslag van de schrijver
van dat artikel: Ton Kappelhof zijn.
Onze werkgroep is momenteel ook bezig met het inventariseren van oude boerderijen en andere gebouwen in de gemeente Prinsenbeek; ook die niet op de monumentenlijst staan.
Onze hartelijke dank voor de bijzondere medewerking, die wij reeds van de eigenaars cq. bewoners daarbij mochten ontvangen. In dit kader moeten wij toch een triest geluid
laten horen:
In Hage no. 5 (sept. 1972) en Hage no. 7 (mei 1973) schreven wij reeds uitvoerig over de desolate toestand en verwaarlozing van de hoeve Boomkesbergaande Vuchtschootseweg 51
te Breda (Princenhage). Het is thans toch wel met enige droefheid dat wij U moeten melden dat van de voormalige prachtige achttiende eeuwse boerderij niets meer over is dan
enkele restanten muren, want ze is enkele maanden geleden helemaal afgebrand. De grote Vlaamse schuur levert een laatst verbitterd gevecht tegen de natuurelementen en vandalen,
die beiden - op hun wijze - trachten dit mooie bouwwerk zo snel mogelijk te slopen. Daar tegenover staat, dat gelukkig de hoeve 'Hóógsteen' op Steenakker en de voormalige
poorttoren met boerderij 'Het Hooghuis' op Gageldonk weer gerestaureerd worden.
Voor degenen, die interesse hebben om zich bij de werkgroep 'Haagse Beemden' aan te sluiten en/of blijvend of tijdelijk mede te werken aan een van de vele projecten,
als archiefonderzoek, boerderijen-inventarisatie, veldonderzoek enz. zijn onder staande personen gaarne bereid inlichtingen te verschaffen:
Karel Leenders
Herman Dirven
Piet Dekkers
Jan Lodewijk Jr.
Ton Kappelhof
George Dirven
Andy Brouwer
 
Medium : Tijdschrift
Taal : Nederlands
Uitgever : Drukkerij Perfect Prinsenbeek
Aantal pagina's : 79
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 24 april 2022