HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00255]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00255
 
Titel : Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Auteur(s) : Leenders, Karel; Kappelhof, Ton; Dirven, Herman
Verschijningsjaar : 1974
Beschrijving : Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 12. december 1974
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

INHOUDSOPGAVE
PAG.
5 - DE RIVIER DE MARK door KAREL LEENDERS
5 HOOFDSTUK I:
6 - Geleidelijke verandering van de rivier door de mens
8 - Het Trekpad
10 - Toezicht op de rivier
11 - Toestand van de rivier in 1825 en 1676
13 - Was de Mark vroeger werkelijk zoveel breder?
17 - De invloed van bochten op aanslibbing en uitschuring
18 - Uitbreiding naar de rechteroever
20 - Konklusies
21 HOOFDSTUK H. VERKENNING VAN DIJKEN.
21 - Beschrijving van type A dijken (nieuwe dijken)
22 - Beschrijving van type B dijken (dijken van ca. 1500-1950)
26 - Beschrijving van type C dijken (middeleeuwse bedijkingen)
29 - Beschrijving van type D dijken (vroegste dijkjes)
30 - Aanwassen en Oude Markarmen
32 - Veren over de Mark
34 - Konklusies
35 HOOFDSTUK Hl. DE OUDE MARK EN ZWARTENBERG.
36 - De rivier de Mark liep vroeger door de huidige polder Zwartenberg
37 - De bodem van Zwartenberg
38 - De grens 'Etten onder de palen van de hoeven'
39 - De dijk van de Haagse, Ettense en Hoevense beemden
40 - De oude Mark, opgespoord uit allerlei vermeldingen
44 - De verkaveling van de Ettense beemden
45 - Aanwijzingen uit de eerste Jaren van de polder Zwartenberg
50 - Veldnamen in de nieuwe polder
56 - Konklusies en Slotkonklusies
58 - NOTEN
63 NIJVERHEID IN PRINCENHAGE IN HET BEGIN VAN DE NEGENTIENDE EEUW door TON KAPPELHOF
63 - Inleiding
6? - De 'enquete' van 1816
70 - De Princenhaagse nijverheid in 1816
73 - De Graanmolens
74 - Konklusies
75 NOTEN
77 VOLKSVERHALEN, SAGEN EN LEGENDEN ROND DE RIVIER DE MARK verteld door JOS VAN ROSMEULEN (+) naverteld door HERMAN DERVEN.
77 - Het Vrouwke van Zwartenberg
78 - De Brief aan Teuntje Brand
80 - De Bel van het Nieuw Veer
81 - Het Overzetveer bij Terheyden en de Kluis
82 - De Harde Winter van (achttien)negentig.


Voorwoord
Hel thans voor U liggend nummer van Hage (no. 12) bevat twee verhalen:
Het eerste behandelt de rivier de Mark in de loop der eeuwen, en dan vooral het gedeelte dat de huidige gemeente Prinsenbeek ten noorden en ten oosten nog begrenst.
Het artikel is van Karel Leenders, die ook in Hage no.7 en 10 al twee artikelen schreef, die met de Mark te maken hebben. Ook in het jaarboek De Oranjeboom
(1974)zal van zijn hand een artikel over de Mark verschijnen, waarin dan meer behandeld zal worden het gedeelte van de rechter oever.
Het tweede artikel is van Ton Kappelhof en gaat over de nijverheid in Princenhage in het begin van de negentiende eeuw. Het is een inventarisering van de status
quo in 1816 van de Princenhaagse industrie. Dit artikel sluit goed aan op de geschiedenis van Hage in de Franse tijd (zie Hage no.11).
Enkele korte volksverhalen, die in betrekking staan tot die rivier de Mark besluiten dit boekje.
Wij hebben U in het eerste boekje van dit jaar, en ook via andere media al aangekondigd, dat wij dit nummer 12 zouden bestemmen voor de molens van zowel
de Heerlijkheid Hage als de gemeente Princenhage. Doordat wij nog nieuw materiaal hierover in de archieven blijven vinden en ook omdat wij via onze lezers
nog steeds oude afbeeldingen van deze molens krijgen aangeboden, hebben wij besloten om dit nummer uit te stellen tol het volgende jaar (1975). Volgend jaar
dat trouwens een extra feestelijk tintje krijgt, omdat we dan het eerste lustrum vieren van ons tijdschrift HAGE. Zoals onze plannen nu zijn, willen wij daarom
het 14e of 15e nummer van Hage in haar geheel besteden aan alle monumenten (met afbeelding), die in de huidige gemeente Prinsenbeek en Breda-West (Zuid
Princenhage) nog aanwezig zijn. 1975 is ook het monumenten jaar!
 
Medium : Tijdschrift
Taal : Nederlands
Uitgever : Drukkerij Perfect Prinsenbeek
Aantal pagina's : 84
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 24 april 2022