HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00259]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00259
 
Titel : Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Auteur(s) : Leenders, Karel; Dirven, Herman
Verschijningsjaar : 1976
Beschrijving : Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 16. april 1976
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek


INHOUDSOPGAVE
ZEVEN EEUWEN MOLENS IN PRINCENHAGE
DEEL I : vanaf de 14e tot en met de 18e eeuw: Door Karel Leenders
Inleiding: Wat is een molen
Hoofdstuk I Molendwang
II De pachter en de molen
III De molens van Princenhage afzonderlijk
IV De watermolen van Ten Houte
V De watermolen aan de Oranjeboombrug
VI Ruisenaars Watermolen
VII Ruisenaars Grote windmolen
VIII Ruisenaars Kleine windmolen
IX Oliemolen aan de Haagweg
X De Liesbosse Molen ofwel 'De BEER'
XI De Effense Molen: ofwel 'ZELDEN EFFEN'
XII Twee Grutmolens uit Princenhage
XIII De IJzermolem


DEEL II: De Molens in de voormalige gemeente Princenhage vanaf 1800 tot heden: Door Herman Dirven
Inleiding
Hoofdstuk XIV De Grutmolens na 1800
XV De Rosmolens na 1800
XVI De Beendermolen
XVII De Wind-Koren molens
XVIII De twee Princenhaagse molens in 1800
XIX De korenmolen 'Zelden Effen' te Effen
XX De korenmolen 'De Beer' op het Moleneind bij de Beek
XXI De korenmolen 'De Negen Gebroeders' aan de Beeksestraat
XXII De korenmolen 'De Hoop' aan de Liesboslaan
XXIII De mechanisatie en de ondergang in en van het molenbedrijf
SLOT
Notities

VOORWOORD
Op dit ogenblik zijn in het gebied van de voormalige gemeente Princenhage nog de rompen van twee molens zichtbaar, terwijl kenners Van Prinsenbeek nog de
molenberg van een derde weten aan te wijzen. Dat zijn de schamele resten van zo'n zeven eeuwen molens in Princenhage.
Die lange periode laat zich vrij eenvoudig splitsen. De periode 1795-1813, die voor zoveel veranderingen in het maatschappelijk en politiek gebeuren zorgde,
bevrijdde de inwoners van de middeleeuwse 'molendwang. Van toen af hing het wel en wee van de molens geheel af van de konkurrentieverhoudingen, wat ook
in Princenhage leidde tot de bouw van nieuwe molens.
In onze eeuw werd het voortbestaan van wind- en watermolens in toenemende mate bedreigd door de opomst van nieuwe energiebronnen: eerst de zuiggasen stoommachine,
dan de benzine-, diesel- en elektromotor. Hierdoor bleef in Princenhage niet n molen gaaf voortbestaan.
Vr 1798 golden de 'molendwang' en het recht van de wind', die konkurrentie verboden en ook het oprichten van molens sterk inperkten. Tevens bleef in
in die tijd de invloed van technische verbeteringen nog betrekkelijk beperkt. Met het oog op de verschillen tussen de perioden voor en na 1798 in deze uitgave
van Hage, die geheel aan de molens gewijd is, ook de scheiding van 1798 aangehouden (1). De eerste periode wordt door K. Leenders behandeld, de tweede door H. Dirven
 
Medium : Tijdschrift
Taal : Nederlands
Uitgever : Drukkerij Perfect Prinsenbeek
Aantal pagina's : 100
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 24 april 2022