HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00271]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00271
 
Titel : Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Auteur(s) : Dirven, Herman
Verschijningsjaar : 1980
Beschrijving : Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 29 - 30. oktober 1980 december 1980
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

VOORWOORD
Wederom een dubbelnummer van Hage, waarin deze keer het derde deel van de geschiedenis van Princenhage-Prinsenbeek behandeld wordt.
Het betreft de periode 1491-1647, of anders gezegd het begin van de Nieuwe Tijd in het dorp en de Heerlijkheid van de Hage. In één aflevering, vandaar dit dubbel nummer hebben
we deze anderhalve eeuw, waar zo ontzaglijk veel is gebeurd, trachtten te beschrijven.
Elke periode omvat globaal anderhalve eeuw.

Nogmaals samengevat de indeling.
Deel I Prehistorie en de Middeleeuwen tot 1327 Hage 26
Deel II De late Middeleeuwen 1328-1490 Hage 27-28
Deel III Voorspel en 80-jarige oorlog 1490-1647 Hage 29-30
Deel IV Ten tijde van de Generaliteit 1648-1794 Hage 31-32
Deel V Franse Tijd en Koninkrijk der Nederlanden 1795-1941 Hage 33-34
Deel VI Breda (West) en Prinsenbeek 1941-heden Hage 35-36
Redactie HAGE

DEEL III
GESCHIEDENIS VAN PRINCENHAGE - PRINSENBEEK 1491 - 1647
OF
HET BEGIN VAN DE NIEUWE GESCHIEDENIS IN DE HAGE
door HERMAN DIRVEN

INHOUD
Deel 3 van de
Geschiedenis van Princenhage-Prinsenbeek over het tijdperk
1491-1647.
Die Dorpe en Heerlijkheid van de Haghe in het begin van de Nieuwe Geschiedenis in de Landsheerlijkheid Breda in het Hertogdom Brabant
3.1. Geschiedenis van 1491-1647
3.2. Dorpsbestuur van Hage 1491 - 1647
3.3. Kerkelijk leven in de Hage
3.4. Gebouwen en bouwwerken
3.5. Sociale ontwikkeling van de Dorpsgemeenschap
3.6. Economie in de Hage
3.7. Juridische structuren in de Hage
3.8. Samenvatting van de geschiedenis van de Hage 1491-1647
3.9. Notities

3.1. GESCHIEDENIS VAN HAGE 1491-1647 11
3.1.1. Schets van de geschiedenis van Hage van 1491-1647 11
3.1.2. Bijzonderheden over buurtschappen, dor- pen en gehuchten in De Hage 1491-1647 23
3.1.3. De wegen en waterwegen van de Hage 26
3.1.4. De Grootte van de Hage 28
3.1.5. Het aantal inwoners in de Hage tussen 1491 en 1647 28

3.2. DORPSBESTUUR VAN DE HEERLIJKHEID HAGE 1491 -1647 33
3.2.1. Schepenbank van de Hage 1491-1647 33
3.2.2. Gezworenen of Quartiermeesters 41
3.2.3. Schouten en Stadhouders 44
3.2.4. Ambtenaren en Functionarissen 66
3.2.4.1. Secretarissen van de Hage 67
3.2.4.2. Vorsters en Schutters 68
3.2.4.3. Bedezetters, borgemeesters en pachters van Belastingen 70
3.2.4.4. Wegmeesters, Aardmeesters, Boswachters 75
3.2.4.5. Polderbestuurders 76

3.3. KERKELIJK LEVEN IN HAGE 78
3.3.1. Overzicht 1491-1647 78
3.3.2. Katholieke Kerk in Hage 78
3.3.2.1. Priesters en Bedienaren 79
S.3.2.2. Kosters 85
3.3.2.3. Kerkmeesters 85
3.3.2.4. Oude kerkrekeningen 89
S.3.2.5. Nonnenklooster Vredenberg 1483-1577 90
3.3.3. Protestantisme in de Hage 93

3.4. GEBOUWEN EN BOUWWERKEN 95
3.4.0. Inleiding 95
3.4.1. Boerderijen en landarbeiderswoningen 98
3.4.2. Kastelen 105
3.4.3. Landhuizen en Hooghuizen 106
3.4.4. Burger- en Ambachtsmanswoningen 108
3.4.5. Kerkelijke Gebouwen 109
3.4.5.1. St.-Martinuskerk in de Hage 109
3.4.5.2. Gertrudiskapel op de Beek 110
3.4.5.3. De kapel op Gageldonk 111
S.4.5.4. De Markendaalse Kerk 114
3.4.5.5. Het klooster Vredenberg op Boeimeer 115
3.4.6. Openbare gebouwen 115
3.4.7. De Herbergen 116
3.4.8. Molens en Weverijen 117
3.4.9. Gebouwen uit de 16e en 17e eeuw 118

3.5. SOCIALE ONTWIKKELING VAN DE DORPSGEMEENSCHAP 1491-1647 119
3.5.1. Armenzorg of Tafel van de Heilige Geest 119
3.5.2. Gezondheidszorg in de Hage 122
3.5.3. Onderwijs in de Hage 123
3.5.4.1. Kinderbescherming 124
3.5.4.2. Bejaardenverzorging 125

3.6. ECONOMIE IN DE HAGE 1491-1647 127
3.6.0. Inleiding 127
3.6.1. Agrarische Economie in de Hage 127
3.6.1.1. Oogstopbrengsten 127
3.6.1.2. Producten van de Warmoezerij of Tuinbouw 128
3.6.1.3. Land- en Tuinbouwgronden 129
3.6.2. Inpolderingen en ontginningen 129
3.6.3. Arbeidsverhoudingen 129
3.6.4. De bossen in de Hage 129
3.6.5. Niet-agrarische beroepen in de Hage 130
3.6.6. Eigendomsverhoudingen in de Hage 131
3.6.7. Tienden in de Hage 133

3.7. JURIDISCHE STRUKTUREN IN DE HAGE 1491-1647 143
3.7.1. De Heren van Gageldonk 143
3.7.2. De Heren van de Emer 144
3.7.3. De Heren van Burgst 145

3.8. SAMENVATTING VAN DE GESCHIEDENIS VAN PR1NCENHAGE-PRINSENBEEK 1491-1642 147

3.9. NOTITIES bij de Geschiedenis van Hage 1491-1647 (deel III) 149
 
Medium : Tijdschrift
Taal : Nederlands
Uitgever : Drukkerij Perfect Prinsenbeek
Aantal pagina's : 161
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 24 april 2022