HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00272]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00272
 
Titel : Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Auteur(s) : Dirven, Herman
Verschijningsjaar : 1981-1982
Beschrijving : Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 31, 32, 33, 34 en 35. 1981-1982
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

VOORWOORD
Na twee dubbelnummers van Hage deze keer zelfs een vijfdubbel nummer, waarin het vierde deel van de geschiedenis van Princenhage-Prinsenbeek behandeld wordt.
Het betreft de periode 1648-1794, of anders gezegd, de tijd van de Reformatie in het dorp en de Heerlijheid van de Hage. In één aflevering, vandaar dit
vijfdubbel nummer, hebben we deze anderhalve eeuw, waar zo ontzaglijk veel is gebeurd, trachtten te beschrijven.
Elke periode omvat globaal anderhalve eeuw.

Nogmaals samengevat de indeling:
Deel I Prehistorie en de Middeleeuwen tot 1327 Hage 26
Deel II De late Middeleeuwen 1328-1490 Hage 27-28
Deel III Voorspel en 80-jarige oorlog 1490-1647 Hage 29-30
Deel IV Ten tijde van de Generaliteit 1648-1794 Hage 31 t/m 35
Deel V De Franse Tijd in Hage en op de Beek 1795-1814 Hage 36-37
Deel VI De gemeente Princenhage in de negentiende eeuw Hage 38-39
Deel VII De gemeente Princenhage in de eerste helft van de twintigste eeuw Hage 40-41-42
Deel VIII Princenhage (Breda-West) en Prinsenbeek 1941-heden Hage 43-44-45

DEEL IV
GESCHIEDENIS VAN PRINCENHAGE - PRINSENBEEK 1648 - 1794
OF
DE HAGE ALS HEERLIJKHEID IN HET GENERALITEITSLAND BRABANT
OF
HAGE TIJDENS DE REFORMATIE
door HERMAN DIRVEN

INHOUD
Deel 4 van de Geschiedenis van Princenhage-Prinsenbeek over het tijdperk 1648-1794 of Het Reformatorische Tijdperk in die Dorpe en Heerlijkheid van de Haghe
in de Baronie van Breda in het Generaliteitsland Staats-Brabant

4.1. Geschiedenis van 1648-1794
4.2. Dorpsbestuur van Hage 1648-1794
4.3. Kerkelijk leven in de Hage
4.4. Gebouwen en bouwwerken
4.5. Sociale ontwikkeling van de Dorpsgemeenschap
4.6. Economie in de Hage
4.7. Juridische structuren in de Hage
4.8. Samenvatting van de geschiedenis van de Hage 1648-1794
4.9. Notities

4.1. GESCHIEDENIS VAN HAGE 1648-1794
4.1.1. Schets van de geschiedenis van Hage van 1648-1794 11
4.1.2. Bijzonderheden over buurtschappen, dorpen en gehuchten in De Hage 23
4.1.3. De wegen en waterwegen van de Hage 29
4.1.3.1. Wegen 29
4.1.3.2. Veren over de Mark 35
4.1.3.3. Bruggen en vonders 36
4.1.3.4. Waterwegen 37
4.1.4. De grootte en grenzen 39
4.1.5. Het aantal inwoners in de Hage tussen 1648 en 1794 44
4.1.6. Bescherming en veiligheid 46

4.2. DORPSBESTUUR VAN DE HEERLIJKHEID HAGE (vanaf 1750 ’s Princenhage)
4.2.1. Overzicht en inleiding 52
4.2.2. Schepenbank van de Hage 1648-1794 53
4.2.3. Gezworenen of Quartiermeesters 65
4.2.4. Schouten en Stadhouders 67
4.2.5. Ambtenaren en Functionarissen 93
4.2.5.1. Secretarissen en Substituutsecretarisen 93
4.2.5.2. Borgemeesters en ontvangers en Dorpsrekeningen 96
4.2.5.3. Vorstersen Schutters 102
4.2.5.4. Rotmeesters en Rotgesellen 104
4.2.5.5. Schuttersgilden 104
4.2.5.6. Jaarsalarissen 104

4.3. KERKELIJK LEVEN IN HAGE 107
4.3.0. Inleiding 107
4.3.1. Katholieke Kerk in Hage 1648-1794 109
4.3.2. De Kerkmeesters 122
4.3.3. Het Protestantisme in de Hage tussen 1648 en 1794 124

4.4. GEBOUWEN EN BOUWWERKEN
4.4.0. Inleiding 132
4.4.1. Boerderij en bijgebouwen 139
4.4.2. Kastelen 157
4.4.3. Landhuizen en Herenkamers 157
4.4.4. Burger- en Ambachtsmanswoningen 171
4.4.5. Kerkelijke Gebouwen 185
4.4.5.1. St. Martinusk
4.4.5.2. De Schuurkerk in de Hage 191
4.4.6. Openbare gebouwen 192
4.4.7. De Herbergen 199
4.4.8. Molens, Fabrieken en Werkplaatsen 204
4.4.9. Gebouwen uit deze periode 204

4.5. SOCIALE ONTWIKKELING VAN DE DORPSGEMEENSCHAP
4.5.1. Armenzorg 1648-1794 208
4.5.2. Gezondheidszorg in de Hage 218
4.5.3. Onderwijs in de Hage 222
4.5.4.1. Kinderbescherming 236

4.6. ECONOMIE IN DE HAGE 1648-1794
4.6.1. Economisch overzicht 1648-1794 239
4.6.2. De schuldenlast van de Hage 243
4.6.3. De Agrarische Economie 244
4.6.3.1. De polders in de Haagse Beemden 244
4.6.3.2. De Hoge Gronden in Hage 254
4.6.3.3. De landbouw in de 17een 18eeeuw 256
4.6.3.4. Andere gebruikswaarde van de grond 259
4.6.3.5. Niet agrarische beroepen in Hage 261

4.7. JURIDISCHE ASPECTEN IN DE HEERLIJKHEID HAGE IN DE 17e EN 18e EEUW
4.7.1. Rechterlijke macht van de schepenbank 263
4.7.2. Rechtspraak, rechtsrollen en vonnissen 269
4.7.3. De leengoederen in de Hage 275
4.7.4. De cijnsgoederen in de Hage 277
4.7.5. De Vroenten of Gemeenschappelijke gronden in de Hage 278
4.7.5.1. De Gemeynte van de Aard 279
4.7.5.2. De Gemeynte van de Beek 282
4.7.5.3. De Gemeynte van Buurstede/Emer 282
4.7.5.4. De Gemeynte van Gageldonk 282
4.7.5.5. De Gemeynte van Heilaar 282
4.7.5.6. De Gemeynte van Herstal op Overa 285
4.7.5.7. De Gemeynte van Overveld 285

4.8. SAMENVATTING 289

4.9. NOTITIES
293
 
Medium : Tijdschrift
Taal : Nederlands
Uitgever : Drukkerij Perfect Prinsenbeek
Aantal pagina's : 328
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 24 april 2022