HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00284]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00284
 
Titel : Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief
Auteur(s) : Sonnemans, Gerard; Pigmans, Jurgen; Cuijpers, Theo
Verschijningsjaar : 2012
Beschrijving : Blikken op Brabant. De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief

Inhoudsopgave
Voorwoord 7
Leeswijzer 9

01 Grafheuvels 14
02 Aan de rand van het rijk 22
Romeins Brabant 30
03 Willibrord en Lambert 32
04 De Brabantse hertogen 40
05 Brabants op schrift 46
06 Handelssteden 54
Brabant hart van de Nederlanden 60
07 Hart van de Nederlanden 62
08 Strijd om het geloof 70
09 Willem van Oranje 76
10 Nieuw land 84
11 Staats-Brabant 92
Brabant in tweeŽn 100
12 Geloof en woord 102
13 Bloei in de kunsten 108
14 Jaren van stilstand 114
15 Verlichte Brabanders 120
16 Lodewijk Napoleon 126
17 Brabant herenigd... en weer gescheiden 132
Brabant in het Verenigd Koninkrijk 140
18 Spoorlijnen en andere verkeersverbindingen 142
De spoorlijnen van Noord-Brabant 148
19 Missionarissen en markten 150
20 Industrialisatie 156
21 Vincent van Gogh 162
22 Emancipatie in geloof 170
23 De Eerste Wereldoorlog 178
24 De Brabantse Stijl 186
25 Crisis in Brabant 192
26 Tweede Wereldoorlog: de bezetting 198
27 Onderdrukking en verzet 204
28 Tweede Wereldoorlog: de bevrijding 212
De bevrijding van Noord-Brabant 222
29 Molukkers in Brabant 224
30 Ontzuiling 230
31 Watersnood 236
32 Brainport 242
33 Brabantse buitenlanders 248
34 Brabant in Europa 254
De gemeenten van Noord-Brabant 260
In Noord-Brabants perspectief 262
Register 266
Colofon 274
Dankwoord 275

Voorwoord
De Gouden Eeuw. We hebben het allemaal op school geleerd: de handel op de wereldzeeŽn, pakhuizen tot de nok toe gevuld met specerijen, de rijkdom die de
VOC bracht, statige Amsterdamse grachtenpanden, droogmakerijen en molens, belangrijke uitvindingen als het slingeruurwerk van Christiaan Huygens, de
schilderijen van Rembrandt en Vermeer, de pen van Joost van den Vondel en Hugo de Groot. In de zeventiende eeuw zette de Republiek der Verenigde Nederlanden de
toon. Minder bekend is dat het hertogdom Brabant twee eeuwen eerder, onder de Bourgondische heerschappij, zijn Gouden Eeuw beleefde. Een hofcultuur vol pracht
en praal in Brussel, de beste schapenwol uit de Kempen, een florerende lakennijverheid, een ongekende stedelijke bloei, het land van melk en honing, een hoorn des
overvloeds. Het is in deze tijd waarin we de oorsprong van het beeld van het Bourgondische Brabant moeten zoeken.

De regionale geschiedenis geeft de canon van Nederland meer kleur en reliŽf. Ziehier de reden voor deze uitgave. Met Blikken op Brabant wil Erfgoed Brabant een
aanvulling geven op de vijftig historische vensters die sinds kort een vast onderdeel uitmaken van het onderwijscurriculum. Een handzaam, prettig leesbaar boek voor
docenten, als inspiratiebron voor een aansprekend leerstofvervangend lesprogramma waarin het verleden van de eigen omgeving centraal staat.
Blikken op Brabant is een handboek dat in geen enkele docentenboekenkast mag ontbreken. Maar ook buiten het klaslokaal zal deze uitgave zijn weg weten
te vinden. Want we leren een leven lang! Graag wil ik iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze fraaie uitgave van harte bedanken.
De auteurs in de eerste plaats: Gerard Sonnemans, Theo Cuijpers en Jurgen Pigmans. Zij hebben onder bezielende leiding van projectleider Tera Uijtdewilligen een
monsterklus geklaard: meer schrappen dan schrijven!

Dank ook aan de klankbordgroep voor het kritische meelezen en aan de leveranciers van het overvloedige beeldmateriaal. Onmisbaar waren Appeltje-S en Graficonnect,
die zorgden voor de creatieve en technische realisatie van het boek dat nu voor u ligt.
Tot slot wil ik de provincie Noord-Brabant en de Stichting Brabants Heem bedanken voor hun genereuze bijdrage, waardoor Blikken op Brabant gratis aan de
scholen in het primair onderwijs ter beschikking gesteld kan worden.

Ik spreek de hoop uit dat Blikken op Brabant de lezer evenveel plezier en inspiratie zal geven als de makers hebben gehad in het samenstellen van deze uitgave.
Patrick Timmermans,
directeur Erfgoed Brabant
augustus 2012
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Uitgever : Erfgoed Brabant Ďs Hertogenbosch
Aantal pagina's : 275
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 24 april 2023