HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00407]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00407
 
Titel : Van de Kleine Schans naar de Grote Schans
Auteur(s) : Johan van der Made en Ad van Oosterhout
Verschijningsjaar : onbekend
Beschrijving : Fietsroutebeschrijving door landschap van Terheijden. Bijlage bij nr 35 van tijdschrift De Vlasselt. Deeltje nr 3 in serie Callot-paden

Fietsroutebeschrijving door landschap van Terheijden. Bijlage bij nr 35 van tijdschrift De Vlasselt. Deeltje nr 3 in serie Callot-paden

INHOUD
VOORWOORD blz. 2
VAN DE KLEINE SCHANS NAAR DE GROTE SCHANS
Fietsroutebeschrijving (historie + natuur) door het landschap van Terheijden blz. 3
DE 80-JARIGE OORLOG IN TERHEIJDEN
1568 - 1648 (Johan van der Made) blz. 23

Voorwoord
In september 1984 ontstond in de Heemkundige Kring ‘Breda’ het idee van de 'Cattot-paden'. De Bredase heemkundige kring
ging in samenwerking met heemkundige, oudheidkundige en natuurhistorische groeperingen in de omgeving van Breda wan-
del- en fietspaden uitzetten en liet deze op een bijzondere manier beschrijven door plaatselijke deskundigen.
De voorkeur ging uit naar paden, die wegen, waterlopen en terreinen konden zijn geweest, door ooggetuigen uit de 16e
of 17e eeuw in oorlogsverband in kaart gebracht en beschreven.
Onder de kunstenaars, die het 17e eeuwse schouwtoneel van belegeringen en andere gebeurtenissen met eigen ogen heb-
ben gezien en verslag ervan hebben gegeven, is Jacques Callot. Hij was te Nancy geboren in 1592 en daar gestorven in
1635. Tien jaar van zijn leven bracht hij zo wat door aan het hof van de Medicis in Toscane. In 1627 begon hij, in de re-
gio Breda, aan een opdracht van Isabella, de Infante van Spanje, met het maken, van een gravure over de belegering
van Breda. Spinola had dat beleg in 1625 tot een groot Spaans wapenfeit gemaakt. Onder de titel: ’Siege de Breda
kwam een nauwelijks geëvenaard kunstwerk tot stand, dat bij nadere bestudering een niet te ontkennen boodschap van
vrede inhield. Het is daardoor een tijdsdocument geworden van de 16e eeuwse ommekeer in de opvattingen over het be-
halen van overwinningen en het vermijden van bloedvergieten met inzet van een romantisch en onwaarachtig ridderidealis-
me. Op de plaats, in de gravure, waar het eertijds gebruikelijk was de glorie en de triomf van een overwinning in beeld
te brengen, schetste Callot op 'Siege de Breda' vooral de ellenden van een belegering.
Het zelfportret van de graveur, waar hij ergens op de zuidoever van de Mark ten noorden van Terheijden de gravure van
het beleg zit te ontwerpen, voert het gezamelijke Callotpadenproject als embleem.
De kaart van Callot is een bijzonder cultuurhistorisch document; ze geeft een kijk op mens en landschap van West-Bra-
bant. De proefuitgave van de eerste Spinolawandeling verscheen tijdens de tentoonstelling 'Volgens van Goor...' in
1985 in het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum te Breda.
Wegen, die rechtstreeks in dienst gestaan hebben van een oorlogsgebeuren, en als zodanig beschreven en in kaart ge-
bracht, worden nu in de gedaante van 'Callotpaden' als vredige wandel- en fietsroutes met historische en natuurhis-
torische bijzonderheden uitgegeven. Leerzaam zullen de Callotpaden moeten zijn voor de jeugd en onderhoudend voor de
ouderen. Zoals zwaarden ooit eens allemaal moesten worden omgesmeed tot ploegscharen, zo willen wij in oudheidkundige
en natuurhistorische kringen van de oude paden op historische kaarten touristische fiets- en wandelrouten trachten
te maken voor het beleven van de vrede.
De gezamelijke medewerkers aan het Callotpaden-project
 
Medium : Brochure
Taal : Nederlands
Uitgever : Heemkundekring De Vlasselt
Aantal pagina's : 44
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 25 april 2023