HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00459]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00459
 
Titel : Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
Auteur(s) :
Verschijningsjaar : 1996
Beschrijving : Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 21 t/m 23 mei 1996 83ste t/m 85ste vergaderingAlfabetische inhoud
Bestrijdingsmiddelen
Debat n.a.v. een algemeen overleg over bestrijdingsmiddelen 5624, 5631-5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven over instelling van een verzelfstandigd College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 26) (ingetrokken) 5632, 5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven over invoering van een offertesysteem (21 677, nr. 27) (ingetrokken) 5632, 5636
Motie-Van Ardenne-van der Hoeven/M. B. Vos over terugdringing van het gebruik van schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen (21 677, nr. 28) 5632
Motie-M. B. Vos over het versneld herbeoordelen van 25 stoffen (21 677, nr. 29) 5632/5633
Motie-Huys/Ter Veer over het versneld herbeoordelen van milieubezwaarlijke middelen (21 677, nr. 30) 5633

FinanciŽle-verhoudingswet
Regels inzake de financiŽle verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (FinanciŽleverhoudingswet) (24 552) (aangenomen) 5585
Regels inzake de invoering van de FinanciŽleverhoudingswet (Invoeringswet FinanciŽleverhoudingswet) (24 553) (aangenomen) 5585
Motie-Noorman-den Uyl c.s. over de gevolgen van de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor de koopkracht (24 552, 24 553, nr. 14) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Noorman-den Uyl c.s. over verschillende tarieven in de OZB voor woningen en niet-woningen (24 552, 24 553, nr. 15) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de kosten van jonge monumenten (24 552, 24 553, nr. 16) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de gevolgen voor Zuid-Limburg en de oostelijke en westelijke mijnstreek (24 552, 24 553, nr. 17) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over de negatieve herverdeeleffecten (24 552, 24 553, nr. 18) (verworpen) 5585, 5586
Motie-Van der Hoeven c.s. over lastenstijging ten gevolge van de waardestijging van woningen (24 552, 24 553, nr. 19) (aangenomen) 5585, 5586
Motie-Remkes c.s. over uitkeringen uit het Gemeentefonds (24 552, 24 553, nr. 20} (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Remkes c.s. over de gevolgen van hertaxaties in het kader van de WOZ (24 552, 24 553, nr. 21) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Hoekema c.s. over de financiŽle gevolgen voor artikel-12-gemeenten (24 552, 24 553, nr. 22) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Van der Vlies c.s. over Boekel en Vierlingsbeek (24 552, 24 553, nr. 23) (aangenomen) 5585, 5587
Motie-Poppe over verhoging van het Gemeentefonds (24 552, 24 553, nr, 24) (verworpen) 5585, 5587
Motie-Poppe over maxima voor de gemeentelijke lasten (24 552, 24 553, nr. 25) (verworpen) 5586, 5587
Motie-Poppe c.s. over reparatie van de onbedoelde lastenverschuiving op basis van de WOZ (24 552, 24 553, nr. 26) (verworpen) 5586, 5587

Gemeentelijke herindeling Brabant
Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijke Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant
en 's-Hertogenbosch (24 571) 5640-5711, 5713-5765
Motie-Oedayraj Varma c.s. over een pilotproject Europese gemeenten (24 571, nr. 61) 5755

Ingekomen stukken 5575, 5636-5637, 5639, 5712, 5713, 5765-5766

Interpellatie
(Zie: Steunverlening aan Philips) 5624

Mensensmokkel
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (mensensmokkel) (24 269) (aangenomen) 5588-5589

MEOB
Verslag van een algemeen overleg inzake het beleidsvoornemen met betrekking tot de vestigingsplaats van het Marine elektronisch en optisch bedrijf (MEOB) (24 400-X, nr. 99) 5618-5624
Motie-Van der Hoeven c.s. houdende het verzoek om af te zien van verplaatsing van het MEOB naar Den Helder (24 400-X, nr. 102) 5618
Motie-Middel over onderzoek naar efficiencywinst en werkgelegenheidsimpulsen (24 400-X, nr. 103) 5621

Raming
Raming der voor de Tweede Kamer in 1997 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (24 680) (aangenomen) 5589-5618
Verslag van de Bouwbegeleidingscommissie (11 107, nr. 93) (voor kennisgeving aangenomen) 5589-5618
Motie-Poppe over een sollicitatieplicht voor ex-kamerleden (24 680, nr. 10) 5613

Regeling van werkzaamheden 5583- 5585, 5639-5640, 5735-5736

Steunverlening aan Philips
Interpellatie-Poppe over de steunverlening aan Philips 5624-5631
Motie-Poppe over het onderling concurreren van gemeenten om bedrijfsvestigingen (24 726, nr. 1) 5626
Motie-Poppe over een rapportage over de precieze gang van zaken bij de subsidie aan Philips (24 726,nr. 2) 5626

Vereenvoudiging Londo
Wijziging van du Wet op het basisonderwijs de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de lijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake
vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs en het {voortgezet) speciaal onderwijs (vereenvoudiging Londo) (23 636) (aangenomen) 5587-5588

Voortgezet onderwijs
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een herziening van de planprocedure {verkorting planprocedure) (24 623) (aangenomen) 5713
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verlenging van de verblijfsduur voor bepaalde categorieŽn leerlingen in m.a.v.o. en v.b.o. (regeling
verlenging verblijfsduur leerlingen m.a.v.o. en v.b.o.) (24 631) (aangenomen) 5713

Vragenuur
Vragen van het lid Van de Camp over het claimen van ziekenhuisbedden door het ministerie van Justitie ten behoeve van drugssmokkelaars die op Schiphol worden betrapt 5575-5578
Vragen van het lid H. G. J. Kamp over de mogelijkheden om ęin te brekenĽ op telefoonlijnen van PTT Telecom 5579-5583

 
Medium : Handelingen
Taal : Nederlands
Uitgever : SDU Uitgeverij
Aantal pagina's :
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 23 april 2023