HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00485]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00485
 
Titel : 25 jaar Mark pontje
Auteur(s) : Jan van Vliet, Han Loonen
Verschijningsjaar : 2017
Beschrijving :

25 jaar Markpontje
Geschreven door Jan van Vliet en samengesteld met Han Loonen met dank aan ieders bijdrage door middel van foto’s, films, krantenknipsels en bovenal de verhalen.

Thijs Krijnen: 'Neemt iedereen z’n eigen fiets mee? Ik wil geen fietsen over houden'.

Foto omslag en citaat uit De Stem van 2 augustus 1995 (blz. 71)

Hoofdstuk
01 Voorwoord van de schrijver en samenstellers 1
02 Inleiding 2
03 De aanleiding besluit gemeenteraad Terheijden 5
04 De bouw, proefvaart en eerste afvaarten 8
05 5 september 1992, de officiële eerste afvaart 16
06 Organisatie stichting ‘Stichting Heen en Weer’ 25
07 Het succes van het Markpontje 31
08 Voor de schippers van het Markpontje 38
09 De schippers aan het woord 53
10 De passagiers 68
11 Evenementen 104
12 Onderhoud en meer 108
13 Over de scheepsbel 117
14 Van informatiepunt tot informatiekiosk 123
15 Vereniging Vrienden van de Voetveren 127
16 Toeristische recreatieve functie Terheijden 131
17 Opwegnaar25jaar 137
18 Slotwoord en verantwoording 141

Voorwoord van de schrijver en samenstellers
Een jarig Markpontje, 15 augustus 2017. Een kwart eeuw ofwel 25 trouwe dienstjaren. Een mooi moment om bij stil te staan om het ontstaan en de geschiedenis voor de vele passagiers en schippers
van het zo geliefde pontje eens op te schrijven. Een moment om zuinig op te zijn zo zal de lezer van dit boekje spoedig merken.
Overzetveren, ja ook die om de rivier de Mark over te steken, hebben een lange traditie en noodzaak achter de rug. In voorbije eeuwen van vele en vele jaren terug was het bittere noodzaak om
rivieren en andere wateren over te steken met have en goed, immers brug en andere oeververbindingen waren er niet of nauwelijks.

In de tegenwoordige tijd zijn er overzetveren die onderdeel uitmaken van het wegennet, maar aan praktische betekenis hebben zij niet ingeboet. Voet- en fietsveren zijn een meer
eigentijdse functie gaan vervullen en de totstandkoming daarvan zijn veelal onder de noemer ‘recreatie en toerisme’ te rangschikken. Het verleden heeft aangetoond, dat een dergelijke
oeververbinding niet zonder slag of stoot kon worden gerealiseerd. Lokale politiek en bestuurders moesten steeds bewust worden gemaakt van de recreatieve en toeristische
noodzaak en functie. Zo ook die van de voormalige gemeente Terheijden die in 1992 groen licht gaf tot de bouw van deze verbinding over de Mark.

Nu 25 jaar later staat de teller op ruim een half miljoen passagiers en werd het Markpontje een onverwacht succes. Dat de ingeschatte verwachting, waar de Terheijdense politiek in 1992
akkoord mee ging, in vele veelvouden werd overtroffen leidde tot menige verbazing en een opgewekte glimlach, zeg maar gerust een brede grijns. Dat zal ook de lezer in dit boekje constateren.
Hun wordt veel plezier gegund bij het lezen daarvan.
2017 Jan van Vliet en Han Loonen, beide schippers van het Markpontje

 
Medium : Verenigingsblad
Taal : Nederlands
Uitgever : Heemkundekring DeVlasselt
Aantal pagina's : 141
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 26 maart 2022