HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00503]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00503
 
Titel : De Oranjeboom. Jaarboek 2019. Deel 72. Stedenbouwkunde en Woningbouw.
Auteur(s) : Vincent Smit 'Stedelijke ontwikkeling als neerslag van de tijdgeest', Cees van Ierssel 'Van holen der menschen. Ontstaan woningbouwverenigingen, Helma van der Horst 'De eerste sociale woningbouw in Dongen', Lex Westerhuis 'Woonwijk De Heuvel', Frans Gooskens 'Het Brabantplein in Breda', Stefan Sweijen 'Het doorbraakplan en de Cityring van Breda 1920-1970', Peter van de Steenoven 'Naoorlogse stedelijke expansie', Lukas Ruijs en Frans Gooskens 'Villa Salve Viatorin Breda', Erik Jan Broers 'Een instructie voor de beul van Breda 1761'.
Verschijningsjaar : 2020
Beschrijving : De Oranjeboom. Jaarboek 2019


Ten geleide
De jaarboeken van De Oranjeboom hebben de laatste jaren een thema. We houden natuurlijk
ruimte voor bijdragen buiten het thema, zoals ook in dit jaarboek. De themaís concentreren
zich op de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. We hadden al een jaarboek
over de ondernemers, daarna volgde een boek over het kazerneverleden. Deze huidige uitga-
ve heeft als zwaartepunt stedenbouwkunde en woningbouw. Het hierop volgende jaarboek
staat ook al weer gepland en zal gaan over cultuur en onderwijs. Door zo te werken kunnen
we nieuwe auteurs prikkelen om onderzoek te doen en het resultaat bij ons te publiceren.
Zodoende hebben we dit jaarboek weer drie nieuwe auteurs kunnen noteren. In het vorige
jaarboek over de militaire kant van de stad Breda hadden we zelfs zeven nieuwe auteurs. Het
zoeken naar, en de samenwerking met, deze auteurs legt wel wat meer druk op de redactie,
maar dat hebben we er graag voor over. Op deze manier houden we een actieve groep van
auteurs aan ons gebonden. Verder proberen we experts van buiten te betrekken bij het redac-
tiewerk. Deze experts beschikken over kennis van het thema en toegang tot netwerken, waar-
door we op nieuwe ideeŽn komen en andere mensen erbij kunnen betrekken. Dit jaarboek trad
Vincent Smit, lector grootstedelijke ontwikkeling bij de Haagse Hogeschool, als adviseur van
de redactie op. Hij is tevens commissaris bij de wooncorporatie WonenBreburg. De woning-
bouwverenigingen waaruit WonenBreburg is ontstaan komen aan bod in dit jaarboek.
Met deze nadruk op de Moderne geschiedenis van Breda en de omliggende regio hopen we de
weg vrij te kunnen maken voor een nieuw deel van de Geschiedenis van Breda, deel IV. Het
deel III van deze reeks verscheen in T990 en dat boek liep, met uitzondering van wat kleine
uitlopers, door tot 1945. De voorbereidingen voor dit nieuwe deel IV zijn in gang gezet en we
hopen dit project in 202 3 te kunnen opleveren, bij gelegenheid van het 7 5-jarig jubileum van
onze vereniging. Partners zijn zeker nodig om dit project succesvol te kunnen beginnen en
af te ronden.
Ondertussen heeft bestuur zich verregaand vernieuwd met een nieuwe voorzitter en penning-
meester. De vernieuwde excursiecommissie heeft alweer twee excursies georganiseerd.
Tevens wordt nadrukkelijk ingezet op de samenwerking met andere verenigingen.
Om alles mogelijk te maken blijven leden hard nodig. Heeft U mensen in de omgeving met
historische interesse, wijs hen dan op het lidmaatschap van De Oranjeboom. Aanmelden kan
via de website: https://deoranjeboom.nl/lid-worden/lid-worden-2/
Fred Saan voorzitter 'de Oranjeboom'
Frans Gooskens voorzitter redactie
 
Medium : Boek
Taal : Nederlands
Uitgever : Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda
Aantal pagina's : 205
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 17 december 2021