HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00506]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00506
 
Titel : Het aanzien van 1950-1955. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
Auteur(s) : onbekend
Verschijningsjaar : 1971
Beschrijving : Foto's met toelichting over de jaren 1950-1955

Bijna driehonderd fotobladzijden bieden u een terugblik op de eerste helft van de jaren vijf-
tig. Het zijn even zovele grepen uit het wereldgebeuren van 1950 tot en met 1954, jaren
waarin het Nederlandse openbare leven ogenschijnlijk nog zo knus, zo besloten, zo rustig
voortkabbelde, maar waarin toch onmiskenbaar al iets van de stroomversnelling begon
door te breken die de loop der dingen later zoveel turbulenter en dynamischer zou maken.
Niettemin zijn deze vijfjaren woelig en rumoerig geweest. De oorlogen in Korea en Indo-
China, de hevige spanningen in het Midden-Oosten, de vinnig koude oorlog tussen Oost
en West hebben ook de Nederlandse opinie niet ongeschokt gelaten. Ze lopen als een
rode draad door dit overzicht en die draad kan helaas nog wel twintig jaar verder getrok-
ken worden langs vrijwel dezelfde haarden van onmin en onrust. Ook andere dan politieke
gebeurtenissen bepalen echter het aanzien van een tijdvak: blijde zowel als droeve, amu-
sante zowel ais navrante, hartverheffende zowel als beschamende. Van a! dergelijke feiten
en emoties is dit boek eveneens een weergave, al kan het onmogelijk een volledig tijds-
beeld of historisch overzicht verschaffen. De fotofragmenten op de voorplaat pretenderen
evenmin puur representatief te zijn voor de behandelde jaren. Ze accentueren slechts de
verscheidenheid van het grote nieuws zoals dat, toen nog voornamelijk via kranten en tijd-
schriften, visueel werd overgebracht. Korea beheerste uiteraard wel het wereldbeeld anno
1950, maar de come-back van oorlogspremier Winston Churchill was voor 1951 niet min-
der markant dan de Belgische koningskwestie of het Perzische oliegeschil. Voor 1952 had
in plaats van het lieftallige en diep betreurde Argentijnse idool Eva Peron evengoed kapi-
tein Kurt Carlsen of de atleet Emil Zatopek model kunnen staan. Majestueuze uitschieter in
het aan royalty toch al zo rijke jaar 1953 was de kroning van Elizabeth de Tweede, veel
ingrijpender was in dat jaar echter de dood van Stalin en vee! aangrijpender, voor Neder-
land, de verschrikking van een nauwelijks mogelijk geachte overstromingsramp. Voor
1954 tenslotte hebben wij een illuster Nederlands fotofeit gekozen: de succesvolle schei-
dingsoperatie op de Friese Siamese tweeling Folkje en Tjitske, wier namen net zo fors de
voorpagina's haalden als de met krijgsellende geladen plaatsnaam Dien Bien Phoe. Al die
namen en feiten zullen voor velen onder u, bij het bladeren en lezen in deze documentaire.
opnieuw inhoud en achtergrond krijgen. Wellicht zullen ze bij menigeen een brok jeugd-
sentiment wakker roepen. Zeker zullen beeld en woord u duidelijk kunnen maken dat de
jaren 1950-1954 een belangrijk hoofdstuk in de wereldgeschiedenis hebben gevormd en
voor Europa in feite de overgangsfase zijn geweest van een door oorlogsnaweeŽn be-
heerste periode naar nieuwe, welvarender tijden.
 
Medium : Fotoboek/Jaarboek
Taal : Nederlands
Uitgever : De Spaarnestad Haarlem
Aantal pagina's : 288
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 21 april 2023