HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00507]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00507
 
Titel : Het aanzien van een jaar. 1962. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld
Auteur(s) : diversen
Verschijningsjaar : 1963
Beschrijving : Fotoboek van 1962. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld in foto's en toelichtende teksten.

Twaalf maanden... tweeënvijftig weken... driehonderdvijfenzestig dagen. .. Iedere dag heeft vier-
entwintig uur en elk uur telt zestig minuten. Zou er in onze heftig bewegende menselijke samen-
leving wel een minuut verstrijken, zonder dat er ergens een gebeurtenis plaatsvindt die waardig be-
vonden wordt wereldkundig te worden gemaakt?
De ratelende telexapparaten zwijgen nooit. De communicatiediensten, die onze aarde omspannen,
leveren het nieuws met achtergronden en gevolgen in een stroom die nooit opdroogt.
Wij vormen, als menselijke gemeenschap, een wonderlijke familie. Binnen het tijdsbestek dat wij een
jaar noemen, stijgen mensen — in hun pogingen om het leed van anderen te verzachten — het ene
ogenblik tot zeldzame hoogten van edelmoedigheid; het volgende ogenblik grijpen zij echter — als zij
menen op hun recht te moeten blijven staan — naar de afschuwelijkste middelen om hun soort-
genoten te vernietigen. Mensen brengen ons vreugde en bezorgen ons verdriet. Zij vervullen
ons met bewondering, de volgende dag met afschuw, de daarop volgende dag met deernis. Zij
acteren en zingen, wentelen door de ruimte, breken records, luieren in de zon, werken als paarden; zij
worden geboren, spelen en sterven.. .
Wij weten ervan. Wij lezen over het doen en laten van onze medeaardbewoners, waar ook ter wereld
en. . . zijn het de volgende dag weer vergeten. En toch zijn al die gebeurtenissen in hun bonte ver-
scheidenheid de gekleurde mozaïeksteentjes waaruit het jaarbeeld is opgebouwd. Vormen zij een
herkenbaar patroon of blijven de fragmenten stukken van een onvoltooide puzzel?
In de hierna volgende pagina’s bieden wij een fotografische herinnering aan de grote en de kleine
feiten, die samen het portret van het afgelopen jaar schilderen. Wij deden een greep uit het licht en
het donker, want het aanzien van een jaar verenigt beide bestanddelen in zijn portret.
Misschien zal de soms grotesk aandoende opeenvolging van beelden u verbazen. Toch zijn die beelden
op hun plaats, want -stuk voor stuk vormen ze afspiegelingen van gebeurtenissen die vlak achter
ons liggen, gebeurtenissen die in die twaalf maanden, die tweeënvijftig weken, samen het jaar 1962
vormen.
 
Medium : Fotoboek/Jaarboek
Taal : Nederlands
Uitgever : NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem
Aantal pagina's : 240
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 21 april 2023