HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00524]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00524
 
Titel : Het aanzien van 1975. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Auteur(s) : Gerard Vermeulen samenstelling
Verschijningsjaar : 1976
Beschrijving : Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1975

Het Aanzien van 1975
is het veertiende deel in successie van de overbekende reeks jaaroverzichten. Opnieuw bieden we u een boeiende documentaire in een samenspraak van
scherpe, veelzeggende fotojournalistiek en vlotte, bondige verslaggeving. Aan de hand van 250 nieuwsfoto’s krijgt u nog eens kijk op de politieke, dramatische en
sportieve hoogtepunten uit de actualiteit van 1975, Het Jaar van de Vrouw, een Heilig Jaar, een kroonjaar voor Amsterdam. Een veelbewogen jaar waarin we feiten,
affaires en ontwikkelingen meemaakten als:
- de bloedige machtsstrijd in Angola
- het einde van de oorlog in Cambodja en Vietnam
- de moord op Feisal en Moedjiboer Rahman
- de koppeling van de Apollo aan de Sojoez
- onrust en partijtwisten in Portugal
- Indira Gandhi en Isabel Peron in het nauw
- schippersblokkades in België en Nederland
- een nieuwe troepenscheiding in de Sinaï
- protesten tegen executies in Spanje
- de gijzeling van dr. Tiede Herrema
- de vredesmars van de Marokkanen
- de dood van generaal Franco
- de onafhankelijkheid van Suriname
- gijzeldrama's in Wijster en Amsterdam
en nog veel meer ernstige, ellendige, zorglijke en gelukkig ook plezierige en vertederende gebeurtenissen, waardoor het jaar 1975 zijn ,aanzien’ heeft gekregen en zal behouden.

Als verzamelaar van de foto’s die in dit jaarboek voorkomen, is het mij vergund een voorwoord te schrijven. Een voorwoord, dat tevens een verantwoording is.
Want men kan op z’n minst van mij verlangen dat ik uiteenzet hoe ik tot mijn selectie ben gekomen.
Welnu, ik moet eerlijk toegeven dat ik heb gefaald en dat dit jaarlijks fotoalbum verre van volledig is. Ik kom hiermee nederig tegemoet aan recensenten,
die in vorige jaren beweerden dat de keuze van onderwerpen subjectief was en daardoor met compleet.
Ter verontschuldiging: ik kón met compleet zijn. De uitgave HET AANZIEN kan, om het betaalbaar te houden, met meer dan 240 bladzijden bevatten. Dat is
omtrent twintig bladzijden per maand. Maar ieder weldenkend mens weet dat er per maand veel méér dan twintig vermeldenswaardige gebeurtenissen plaatsvinden.
De samensteller is onherroepelijk verplicht een keuze te maken. Hij kan bijvoorbeeld in het woelige jaar 1975 geheel overeenkomstig de werkelijkheid
elke maand het onderwerp Portugal vermelden. Omdat er inderdaad wel in elke maand iets opzienbarends plaatsvond in dat merkwaardige land. Hij kan ook het
onderwerp Portugal inkrimpen tot drie of vier pagina’s en zijn tekstschrijver verzoeken op die beperkte ruimte een overzicht te schrijven.
Ik heb voor deze methode gekozen, omdat ik daardoor een grotere variatie aan onderwerpen kon aanbrengen. Ik kreeg zodoende bladzijden vrij voor luchtiger
onderwerpen, die toch ook aandacht van het publiek verwierven. Ik ben het terstond met de critici eens dat de ontwikkelingen in Portugal oneindig
belangrijker zijn dan de premières van blootfilms. maar ik ben ervan uitgegaan dat met alle lezers van dit jaaroverzicht fanatieke wereldhervormers zijn en dat
een deel van hen liever de komiek van Duin ziet dan de politicus Soares.
Mijn opdracht luidde, dit jaarboek interessant te maken voor een grote groep bewust levende Nederlanders en Belgen, die als het ware een fotoalbum wilden
aanleggen van het jaar 1975 waarin zij leefden. Maar men kon mij daarbij niet vertellen welke specifieke interesses deze lezers hadden.
Daarom heb ik mij van specialisatie onthouden. Ik heb net voldoende actiegroepen vermeld om aan te duiden dat het in het jaar 1975 onrustig was in de
Nederlanden. Ik heb net voldoende vrouwelijkheden vertoond om aan te geven dat het beruchte Jaar van de Vrouw 1975 veel emoties heeft losgeweekt.
En ik ben er het hele jaar van uitgegaan dat mijn onvolprezen tekstschrijver, Johan Jongma, erin zou slagen de belangrijkste zaken behoorlijk uit de doeken
te doen en bij elke plaat een tekst te componeren, die aan dit jaarboek de schijn van volledigheid verleent.
Niet zonder trots deel ik mee. dat hij en ik met dit boekwerk aardig in onze opzet zijn geslaagd
Gerard Vermeulen
 
Medium : Fotoboek/Jaarboek
Taal : Nederlands
Uitgever : NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
Aantal pagina's : 240
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 21 april 2023