HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

 → 
 →  [Boeknummer 00526]
 

 
Klik op deze tekst voor een 100% weergave van bovenstaande afbeelding

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Boeknummer : 00526
 
Titel : Het aanzien van 1977. 12 maanden wereldnieuws in beeld
Auteur(s) : Johan Jongma, samenstelling
Verschijningsjaar : 1978
Beschrijving : Fotoboek van markante gebeurtenissen en personen in Nederland en uit het wereldnieuws in 1977

Het Aanzien van 1977
is een fascinerend fotografisch overzicht van een jaar vol schokkende, aangrijpende, ergernis wekkende, madr ook amusante, verblijdende en sportieve gebeurtenissen.
Ruim 250 met zorg gekozen nieuwsfotoís en een vlotte, bondige begeleidende tekst vormen samen een boeiend stuk eigentijdse
geschiedschrijving, dat met het voortschrijden der jaren steeds waardevoller zal worden. Ook van het jaar 1977 zult u,
geÔnteresseerde krantelezer en televisiekijker, zich alle hoogtepunten willen blijven herinneren. Zoals:
- de gijzelingsacties in De Punt en Bovensmilde
- de rampzalige vliegtuigbotsing op Tenerife
- Indira Gandhi weggestemd, Ali Bhoetto weggezuiverd
- de drie wereldtitels van Eric Heiden
- de viering van het Rubensjaar in Antwerpen
- het zilveren jubileum van koningin Elizabeth
- het eerste jaar van president Jimmy Carter
- de dageraad van de democratie in Spanje
- het proces om Pieter Menten
- de kortstondigste kabinetsformatie in BelgiŽ
- de langdurigste kabinetsformatie in Nederland
- de kruistocht van Anita Bryant tegen de homofilie
- de invasie in Sjaba en de Ogaden-woestijn
- de dood van Elvis Presley
- het RAF-terrorisme in West-Duitsland
- de bevrijdingsoperatie in Mogadisjoe
- de verscherping van de apartheid in Zuid-Afrika
- het bezoek van president Sadat aan IsraŽl
Zo zijn er nog veel meer onvergefelijke en misschien alweer vergeten feiten die voor de historie, maar niet minder voor iedere
bewust levende tijdgenoot persoonlijk, het aanzien van 1977 hebben bepaald. Dit boek houdt de actualiteit en het tijdsbeeld van
een veelbewogen jaar scherp voor u vast. Het bladeren, kijken en lezen in deze documentaire zal telkens weer een belevenis zijn
en een wereld van herinneringen bij u oproepen.

Het jaar 1977 ligt achter ons. In dit boek treft u het beeldend relaas ervan aan: een fotografisch overzicht van de vele onvergetelijke en wellicht
alweer vergeten ernstige en luchtige feiten uit het wereldgebeuren, waarvan u van dag tot dag bewust toeschouwer bent geweest.
Net over de drempel van 1978 kunnen we alle opzienbarende en schokkende gebeurtenissen van het voorbije jaar meer of minder nauwkeurig
inventariseren en trachten ze op hun waarde te schatten. Meer dan een voorlopige balans valt er echter niet uit op te maken. Misschien zullen
historici over twee, vijf of pas tien jaar aannemelijk kunnen maken welke actualiteiten van 1977 werkelijk van doorslaggevende betekenis of in hoge
mate illustratief zijn geweest voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, mogelijke mentaliteitsveranderingen, een bredere en diepere bewustwording
ten aanzien van de noden en het geleden onrecht overal in de wereld.
Zo zou de komende tijd best eens kunnen leren dat de alom betreurde dood van de zwarte nationalistenleider Steve Biko een vťrstrekkende invloed heeft
gehad op het verzet tegen de onmenselijke apartheid in Zuid-Afrika.
Misschien blijkt straks het verrassende bezoek van president Sadat aan IsraŽl inderdaad de historische waarde te hebben die er op het moment zelf aan werd
toegekend: een beslissende stap op de weg naar vrede in het Midden-Oosten.
In andere ogen zou het jaar 1977 achteraf gekenmerkt kunnen worden door de toenemende onrust en massaal gedemonstreerde verontrusting over kernenergie
en atoomwapens. Was het ook niet het jaar van de mensenrechten? Ja, maar ze werden weer schandelijk met voeten getreden: door de zwarte dictator
Idi Amin in Oeganda, door het blanke minderheidsregime in Zuid-Afrika, nog altijd in Chili, IndonesiŽ en Oost-Europa, ja ook door de hysterische
reclamejuf Anita Bryant in Florida. Weer anderen zien misschien 1977 de geschiedenis ingaan als een uiterst belangrijk en veelbewogen stembusjaar:
met vrije verkiezingen in Spanje als bekroning van een geleidelijk maar doelgericht democratiseringsproces; vervroegde verkiezingen in BelgiŽ met
daaraanvolgend de kortstondigste kabinetsformatie; allesbehalve 'gewone' verkiezingen in Nederland, gevolgd door de langdurigste kabinetsformatie
ooit ergens in een parlementaire democratie vertoond...
Voor velen zal het aanzien van 1977 echter nu alvast sterk zijn bepaald door een reeks verbijsterende terreurdaden die vlak bij ons, in Nederland
en West-Duitsland, veel beroering en verontwaardiging en ook heftige discussies over recht en orde hebben gewekt. De schrille naklanken ervan
zijn ook nu nog niet verstomd. Niet voor niets hebben wij voor de omslag van dit boek een foto gekozen van de begrafenis van een der gedode Zuidmolukse
treinkapers, op 14 juni in Assen. Niet omdat wij daarin een heidenbegrafenis zouden zien, maar vanuit het besef dat de laatste gang van zes jongelui,
die tientallen onschuldigen negentien bizarre dagen lang met de dood hebben bedreigd, een aangrijpend gebeuren was waarbij menselijke emoties de boventoon
voerden. Zo zijn er in 1977 helaas vele doden begraven en zo is er getreurd bij de lijkbaar van terroristen en hun slachtoffers. Misschien is
de hoop niet ijdel dat na het drama bij De Punt, en meer nog na de bevrijdingsoperatie in Mogadisjoe, de brute geweldpleging van politieke
desperadoís zichzelf voorgoed blijkt te hebben afgestraft. Ook dat zal zich in de tijd na het in menig opzicht dodelijke jaar 1977 moeten laten aanzien.
 
Medium : Fotoboek/Jaarboek
Taal : Nederlands
Uitgever : NV Uitgeverij Spaarnestad Haarlem
Aantal pagina's : 238
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 
Record aangepast: 21 april 2023