HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 31   (uit: 659)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 31


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Boeknummer: 00275  
Hage, Werkgroep Haagse Beemden
Historie -- Haagse Beemden, werkgroep           (1987)    [Eeftens, Sjoerd]
Hage, Werkgroep Haagse Beemden nr 49, 50, 51 en 52 december 1987
Geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek

VOORWOORD
Van 1979 af zijn we bezig, in de serie ‘Hage’ van de Stichting Werkgroep Haagse Beemden, chronologisch de geschiedenis te beschrijven en uit te geven. We hebben aldus in een vijftal
grote tijdvakken de geschiedenis van de prehistorie tot en met de Franse tijd aan U voorgelegd. Daarvoor zijn de Hage-nummers 25 tot en met 48 gebruikt, oftewel de jaargangen 1979
tot en met 1986. Het waren in totaal 1500 ruim pagina’s tekst, voorzien van 887 noten en verlucht met 298 tekeningen, tabellen e.d. en 126 foto’s.
We hebben U tot dusver verteld, dat we met deze serie zouden doorgaan tot op de dag van heden. Dat doen we ook, alleen met een iets andere opzet dan voorheen.
De keuze om het tijdvak van 1815 tot heden in verschillende sub-tijdvakken uiteen te rafelen en U daarvan dan telkens een dik exemplaar van Hage voor te leggen, heeft als nadeel het
versnipperen van de geschiedenis in drie of vier kleine tijdvakken. Een betere oplossing lijkt de volgende: we beschrijven de geschiedenis van 1815 tot heden in één keer, echter telkens
per afzonderlijk onderwerp.
We hanteren daarbij de volgorde van onderwerpen, zoals die tot nog toe gebruikt is. Daarom behandelen we nu in de eerstkomende delen de infrastructurele en demografische geschiedenis,
opgenomen in de jaargangen 1987 (Hage 49,50 en 51) en 1988 (Hage 52,53 en 54), welke U dit jaar nog ontvangt.
De inhoud van dit eerste deel uit de zesde periode van de geschiedenis van Princenhage en Prinsenbeek gaat over de hoogst-gekwalificeerde infrastructuur in onze gemeenschap,
namelijk de spoorwegen. In verband met de (her-)opening van het vijfde station in onze gemeenschap, het station Breda = Prinsenbeek, vonden we het een extra fijne en goede gedachte om het
gehele boekje Hage 49, 50 en 51 door Sjoerd Eeftens te laten verzorgen, samenstellen en schrijven.
We hopen, dat U allen, vaste lezers van Hage en ook U allen, spoorwegliefhebbers, er veel plezier en genoegen aan zult beleven.
Herman Dirven,
voorzitter Stichting Werkgroep Haagse Beemden.


BOEMELEN OVER '-PRINCEN LAND
door Sjoerd Eeftens

INHOUD

Voorwoord 7

Ten geleide

1 Inleiding 11
1.1 ’s-Princen Land 11
1.2 Verkeer en vervoer in Princenhage 12

2 Algemene spoorweggeschiedenis 15
2.1 Een algemeen overzicht 15
2.2 Beknopte geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 15

3 De spoorweg Roosendaal-Breda 22
3.1 De voorbereidingen 22
3.2 De uitvoering 23
3.3 De periode van 1855 tot 1880 27
3.4 De periode na 1880 29
3.5 De stations aan de spoorweg Roosendaal-Breda te Princenhage 30
3.5.1 Station Liesbosch 30
3.5.2 Station Princenhage 34
3.5.3 Station Breda AR 38

4 De spoorweg Moerdijk - Breda 43
4.1 De voorbereidingen 43
4.2 De uitvoering 46
4.3 De periode van 1866 tot 1880 48
4.4 De periode na 1880 49
4.5 De stopplaats Beek en de halte Breda = Prinsenbeek 53
4.5.1 Stopplaats Beek 53
4.5.2 Halte Breda = Prinsenbeek 55

5 Enkele opmerkingen omtrent het materieel-gebruik 59
5.1 Inleiding 59
5.2 Het materieel van de AR/GCB 59
5.2.1 Lokomotieven 59
5.2.2 Rijtuigen 61
5.3 Het materieel van de SS 62
5.3.1 Lokomotieven 62
5.3.2 Rijtuigen 64
5.4 Het materieel van de NS 65

6 Dienstregelingen en reizigersvervoer 69
6.1 Inleiding 69
6.2 De historie van de internationale reizigersdienst 69
6.3 De historie van de regionale reizigersdienst tot 1938 71
6.3.1 Dienstregelingen van de AR/GCB 71
6.3.2 Dienstregelingen van de SS 72
6.3.3 De bediening van de halten en de stopplaats te Princenhage 75
6.4 De dienstuitvoering na 1938 78
6.4.1 De Tweede Wereldoorlog 78
6.4.2 De watersnoodramp van 1953 81
6.5 De dienstuitvoering van 1969 tot heden 82
6.6 Reizigersaantallen 83

7 Goederenvervoer en spooraansluitingen 85
7.1 Inleiding 85
7.2 Een openbare losplaats 85
7.3 De partikuliere spooraansluitingen 87
7.3.1 De beetwortelsuikerfabriek Wittouck 88
7.3.2 Steenhouwerij C.P. Petit 90
7.3.3 Vereenigde Conservenfabrieken N.V. 90
7.3.4 Internationale Gewapend Beton Bouw N.V. (I.G.B.) 91
7.3.5 Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) 92
7.3.6 IJzergieterijen en Emailleerfabrieken N.V. de Etna 93

8 Beveiliging 94
8.1 Inleiding 94
8.2 De beveiliging van de wegkruisingen 95
8.2.1 Typen afsluitingen 95
8.2.2 Nummering der wachthuizen 97
8.2.3 Het bijbouwen van wachterswoningen en wachtposten 99
8.2.4 De overwegen op de lijn Roosendaal - Breda 99
8.2.5 De overwegen op de lijn Moerdijk - Breda (Breda - Rotterdam) 104
8.3 De beveiliging van de spoorwegen 127
8.3.1 Typen beveiliging 127
8.3.2 Typen seinpalen 128
8.3.3 Automatische treinbeïnvloeding 128
8.3.4 Telerail 129
8.3.5 De beveiliging van de spoorwegen te Princenhage 129

9 De menselijke kant
9.1 Inleiding 136
9.2 Het spoorwegpersoneel 136
9.2.1 Het dagelijks leven 136
9.2.2 De Roomsch Katholieke Vereeniging van Spoorwegpersoneel 142
9.2.3 De spoorwegstakingen van 1903 144
9.2.4 De spoorwegenquete van 1903 145
9.2.4.1 De beantwoording van de vragenlijst 146
9.2.4.2 De ondervraging van de heer H. Moelands 149
9.2.5 Meer uit het logboek van St. Raphaël 154
9.2.5.1 De Roomsch Katholieke achtergrond 155
9.2.5.2 De jaarlijkse feestavond 156
9.2.5.3 De vergaderingen 158
9.2.5.4 De Tweede Wereldoorlog 160
9.2.5.5 De laatste jaren van St. Raphaël 161
9.3 Het karnaval in Boemeldonck 161

Verantwoording 165

Bibliografie 166

Bronvermelding 167

Lijst van fotos, tekeningen, kaarten e.d. 168

Stichting Werkgroep Haagse Beemden;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 december 2022