HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 638)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00321  
Rondje Liesbos. Deel III
Historie -- Princenhage algemeen           (2015)    [Kees van Endschot]
Rondje Liesbos deel 3
Zie ook 00032, 00046 en 00443 (Rondje Liesbos dl 1, 2 en 4)Voorwoord
Voor U ligt alweer het derde deel van Rondje Liesbos dat in grote lijnen op dezelfde wijze als de eerste twee delen is samengesteld, dus met de straten die aan het Liesbos grenzen en zij die
er op uitkomen. Een extraatje in dit deel vormen de hoofdstukken van de parochie Liesbos en de geschiedenis van het Liesbos zelf.
Deel III behandelt de straten aan de zuidkant van het Liesbos. Net als in de eerdere delen beginnen de hoofdstukken van de straten met een korte beschrijving ervan.
Daarna worden de huizen, die vóór of in 1965 gebouwd zijn, een enkele uitzondering daargelaten, één voor één per straat en kant behandeld. De bewoners van de oudste panden
vanaf het bevolkingsregister uit 1811 en kadastraal vanaf 1824-1832. Hierbij ook de huizen die al jaren geleden verdwenen zijn.
Per pand beschrijven we de opeenvolgende bewoners in het boek, voor zover die bekend zijn.
Van de ene familie wat meer dan van de andere, wat minder uit de 19e eeuw en wat meer uit de 20e. Het was niet mogelijk om alle gegevens in het boek te verwerken.
Veel oude informatie komt van het Bredase stadsarchief, onmisbaar voor geschiedschrijving.
In deel III komen we in het uitgestrekte landschap verschillende bebouwing tegen, zowel buitenplaatsen, hotels, villa’s en herenhuizen, als wel boerderijen en arbeiderswoningen.
Allemaal komen ze aan de beurt, velen met foto’s herkenbaar gemaakt.
De afbeeldingen van de huizen en zijn bewoners komen voor het grootste deel van families die daar vroeger woonden en zij die de tegenwoordige woningen bevolken. Zonder hun
medewerking was het niet mogelijk dit boek te maken.
In dit deel behandelen we de volgende hoofdstukken:
1: (Oude) Liesboslaan (tussen Drielindendreef en Moerdijkse Postbaan) Blz. 3-88
2: Dwarskootsestraat Blz. 89-107
3: Liesstraat Blz. 108-192
4: Moerdijkse Postbaan (Bredase zijde tot Sprundelsebaan) Blz. 193-227
5: Parochie Liesbos Blz. 228-249
6: Het oude Liesbosch Blz. 250-267
Veel informatie uit vooral de 20e eeuw komt van mensen die met deze streek bekend zijn, ook de namen van personen op de vele groepsfoto’s in dit deel. Vooral van die afbeeldingen was
het soms moeilijk om de namen van personen terug uit het geheugen te halen. Verschillende ontbreken dan ook, terwijl er bij sommige twijfels waren. Naar mijn mening horen herkenbare
personen op foto’s met naam benoemd te worden, dat er dan vergissingen ontstaan is niet uit te sluiten.
Ik hoop met dit boek de herinneringen uit uw vroegere jaren terug te halen en de jeugdigen onder U wat bij te brengen van wie, waar en wanneer mensen in deze streek woonden en
werkten, met de manier waarop. Ik wens U veel plezier met het lezen. Als de reacties op dit deel net zo zijn als op de vorige twee, weet ik dat mijn ‘werk’ niet voor niets is geweest.
Kees van Endschot
Oktober 2015


In eigen beheer Kees van Endschot;  
 

2. Boeknummer: 00443  
Rondje Liesbos deel IV
Historie -- Princenhage algemeen           (2017)    [Kees van Endschot]
Rondje Liesbos deel 4
zie ook 00032 en 00046 (Rondje Liesbos deel 1 en deel 2)

Voorwoord
Alweer een deel Rondje Liesbos, ditmaal het vierde en laatste. In nagenoeg dezelfde vorm en
indeling als de vorige drie. Met gegevens uit de bevolkingsregisters vanaf 1825 en de
kadastrale die vanaf 1832 beschikbaar waren.
Dit deel IV behandelt de westkant van het Liesbos, die geheel onder de gemeente Etten-
Leur valt. We nemen de straten met de huizen en zijn bewoners uitgebreid onder de loep,
zonder volledig te zijn. De ruimte in dit boek ontbreekt hiervoor.
Zoals in de vorige delen worden alleen de straten vermeld die aan het Liesbos grenzen en
die er op uit komen. Sommige niet helemaal, we gaan niet te ver van het Liesbos vandaan.
Voorafgaand aan de eigenlijke beschrijvingen van de huizen en bewoners wordt de geschiede-
nis van iedere straat kort samengevat.
Dit zijn de westelijke kant van de Moerdijkse Postbaan, de Steenmansweg, Bredaseweg,
Teerlingstraat en Attelakenseweg-Liesbosweg. Ieder pand dat vóór 1965 aan die straten
gebouwd is -een enkele uitgezonderd- komt aan de beurt, ook die al jaren geleden verdwenen
zijn. Met opeenvolgende eigenaren en bewoners.
Oude foto’s en andere afbeeldingen geven een goed tijdsbeeld van het wonen en werken
van mensen in deze omgeving. Velen zijn er dan ook in dit deel opgenomen, van sommige
families wat meer en van andere minder, naar gelang er voorbande was. Kaarten en tekenin-
gen komen veelal uit de verschillende archieven.
De Moerdijkse Postbaan met langs het Liesbos de grotere huizen, de Steenmansweg heeft
één bijzondere. De Bredaseweg, nu totaal onherkenbaar met ongeveer zestig jaar geleden toen
er meer bedrijvigheid was met fabrieken, winkels en cafe’s. De Teerlingstraat met maar één
oude boerderij en de Attelakenseweg die in het verleden bijna alleen maar uit boerderijen
bestond. Een ratjetoe, maar mooi om te beschrijven.
De straten zijn op volgorde in hoofdstukken verdeeld, hieronder zijn die te vinden:
1: Moerdijkse Postbaan tussen Liesbosweg en Hilsebaan Blz. 3-75
2: Steenmansweg Blz. 76-85
3: Bredaseweg tussen Moerdijkse Postbaan en Vaartkant Blz. 86-182
4: Teerlingstraat Blz. 183-190
5: Attelakenseweg-Liesbosweg Blz. 191-264
Ik hoop voor de ouderen onder U dat met dit deel uw herinneringen uit uw jonge jaren in
volle omvang terugkeren. Voor de jongeren is het wellicht een openbaring hoe er vroeger
gewoond en gewerkt werd. Ik wens U allen veel plezier met het lezen.
Kees van Endschot
Maart 2017

 Eigen uitgave;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 november 2022