HEEMKUNDEKRING
OP DE BEEK
PRINSENBEEK

Beeldbank Bibliotheek

   
 

Heemkundekring 'Op de Beek' Beeldbank Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 638)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 00408  
Oude Gereedschappen
Historie -- Werktuigen/Gereedschappen           (1995)    [Binne Kramer, drs. J. v.d. Kooi en Tekstwinkel G. Japiks]
Het boek van Oude Gereedschappen


'Goed gereedschap is een verlengstuk van de handen'
Veel mensen koesteren nostalgische gevoelens als het gaat over recente geschiedenis.
Het is tijd die zijzelf, hun ouders of eventueel grootouders hebben meegemaakt Bij nostalgie horen herkenning, 'goede oude tijd'-gevoelens en beelden uit de jeugd.
Deze in een romantisch waas gekleurde beelden worden over het algemeen als prettig ervaren; de scherpe kantjes zijn eraf. Het succes van de boekjes met oude foto's
van het geboortedorp spreekt in dat opzicht boekdelen.
Gevoelens over 'vroeger' zijn niet alleen gekoppeld aan beelden en foto s, ze hechten zich ook aan voorwerpen. Een op zichzelf simpele verzameling oude reclameborden
zet het herinneringsproces op gang en verkrijgt zo een belangrijke meerwaarde.
Op het platteland spreken met name oude gebruiksvoorwerpen zeer tot de verbeelding. Eeuwenlang gebruikten boeren en handwerkslieden dit materiaal bij hun dage-
lijkse arbeid. Het verschil tussen de gebruiksvoorwerpen van nu en toen is groot.

Handwerk
Onze werktuigen worden doorgaans fabrieksmatig in grote aantallen geproduceerd.
Ze zijn simpel te vervangen en missen het stempel van 'handwerk'. Handwerk staat tegenwoordig voor kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid. De band tussen maker
en gebruiker van het werktuig was destijds vele malen groter. Natuurlijk kunnen en willen we nu niet meer terug kunnen naar die 'goede oude tijd', maar af en toe
bekruipt ieder van ons toch een gevoel van onbestemd verlangen naar vroeger.
Elke periode in de geschiedenis kent zijn eigen cultuuruitingen. Ook de gebruikswerktuigen vallen hieronder, al zullen mensen in die tijd dat nauwelijks gerealiseerd
hebben. Elke vakman - bakker, timmerman, schoenmaker, boer etcetera - beschikte over zijn eigen specifieke gereedschap. Dit materieel had in de loop der tijd vaak een
heel proces van verfijningen ondergaan. In uiterlijke verschijning was het echter vrijwel gelijkgebleven. Vandaar ook dat wij het gemakkelijk herkennen. Niemand zal
zich bij het zien van een ouderwetse ploeg afvragen waar die voor gebruikt werd en iedereen zal de functie van een melkbus kennen.
Tegenwoordig ligt dat anders. In onze maatschappij neemt op allerlei gebied het aantal specialisaties toe met als gevolg een zich steeds verder uitbreidende 'gereed-
schapskist' met een groter aantal moeilijk te identificeren werktuigen.
Vroeger had gereedschap een min of meer vaste vorm en een vaste benaming, al was die wel gekoppeld aan een bepaalde streek met zijn eigen taal. Denk daarbij aan typi-
sche plattelandsgebieden als De Achterhoek, Twente en Friesland met hun tientallen dialecten. Friesland heeft bovendien een eigen taal, die ouder is dan het Algemeen
Beschaafd Nederlands. Omdat die taal het moeilijk heeft en omdat vele vroegere gereedschappen en gebruiksvoorwerpen niet meer in zwang zijn worden, worden
hun namen met uitsterven bedreigd. Vraag tien willekeurige Friezen wat een 'tuolle'
is en waarschijnlijk zullen slechts een paar van hen u kunnen vertellen dat een 'tuolle' een melkstoeltje is, een krukje op één poot waarop de boer zat te melken. Vroeger
waren zulke woorden een begrip, ze hoorden bij de cultuurtaal.

Inhoud
(Van de volgende onderwerpen worden oude gereedschappen beschreven)
Melken 1
Veehouderij 6
Jong- en kleinvee 13
Paarden 19
Land- en akkerbouw 30
Jagen en bestrijden 55
Veenafgraving en turfsteken 62
Woonerf en huishouding 74
Snoeien en houthakken 80
Rietbedekking 89
Barbier 95
Schoenmakerij 97
Klompenmakerij 105
Korven- en stoelenmakerij 110
Boter- en kaasmakerij 116
Maalderij en Broodbakkerij 121
Slagerij 128
Kuip-, wagen- en meubelmakerij 133
Metsel-, voeg- en stucadoorwerk 138
Timmeren 143
Verven 176
Smeden, koperslaan en loodgieten 185
Licht en elektriciteit 205
Stratenmaken 208
Volksvermaak 210

Column Books Leeuwarden;  
 

2. Boeknummer: 00441  
Uit grootmoeders tijd
Historie -- Werktuigen/Gereedschappen           (1975)    [A. Stap-Loos]
Uit grootmoeders tijd. Informatie over herkomst en fabricage van antieke voorwerpen,

Inhoud
Voorwoord / pagina 6
Barometers / pagina 7
Pijpekoppen / pagina 16
Aardewerk / pagina 26
Glazen / pagina 32
Theepotten / pagina 36
Theelichten / pagina 41
Koffiemolens / pagina 46
Samowar en theestoof / pagina 52
Verlichting / pagina 54
Waterfilters / pagina 63
Rijwielen / pagina 68
Blikken trommels / pagina 74
Lakwerk / pagina 76
Brillen / pagina 78
Spiegels / pagina 81
Schrijfmachines / pagina 87
Telefoon / pagina 92
Inmaakpotten / pagina 96
Email vaatwerk / pagina 98
Horloges / pagina 100
Stoven / pagina 106
Spinnewiel / pagina 108
Boerderij / pagina 112


VOORWOORD
Een voorwoord schrijven in een boekje als dit is geen eenvoudige zaak. Ik zal dan ook trachten de strenge toon van een recensent
aan te slaan. Welnu, het geheel is wat tuimelachtig uitgevallen.
Het bevat kriskras verzamelde gegevens over diverse onderwerpen uit de tijd van onze verre voor- en grootouders.
De 20e eeuw zou ik wel de eeuw van de steile helling willen noemen. De eeuw ook van de: 'Frisse vruchtjes’ en 'Hapt zo
héérlijk weg’. Van de lichtschakelaar en de gasmeter, van het snelle leven. De eeuw waarin alles op de helling werd gezet. Waar
we halverwege in paniek achteraan zijn gerend om nog te redden wat te redden was. Het viel gelukkig nogal mee met de deuken en
scheuren en een sopje doet immers wonderen. Ook de oude denkbeelden zijn afgestoft en opgepoetst en kunnen weer wat
jaartjes mee. Daar staan we dan en bekijken de rest van onze aanwinst. En of dit nu een oud brilletje is of een schemerlamp die
we aan onze verzameling toevoegen, we zijn er zielsgelukkig mee.
Om met Harry Mullisch te spreken: 'Voer voor psychologen'.
De foto’s waar geen extra vermelding bij staat zijn gemaakt door J. Stap. Mijn hartelijke dank gaat uit naar de heer en mevr. De Vet
in Abbekerk en de heer A. Donker in Hoogwoud voor hun toestemming voor het maken van foto’s in hun Museumboerderij.
De heer M. H. J. Stumpel in Hoorn voor zijn toestemming zijn uitgebreide verzameling schrijfmachines te mogen fotograferen.
De conservator de heer J. van der Star, mijn bijzondere dank voor uw hulp. De heer G. D. Scholten voor de rondleiding en de
bijzonder duidelijke uitleg. Mevr. Leverink voor alles wat zij wist te vertellen over oude gebruiksvoorwerpen en allen die mij op
enigerlei wijze hebben geholpen aan gegevens voor dit boekje, hartelijk dank.
Opgedragen aan mijn man voor zijn geduld, hulp en steun.
Hoorn, lente 1975
A. Stap-Loos

Uitgeverij Helmond B.V.;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 februari 2022